Özlük Yönetimi
Personellerin sicil bilgileri ve tüm işlemleri tarih bazlı olarak takip edilebilen bu modül ile kişiyle ilgili kurum içi hareketler, iletişim, öğrenim, nüfus, aile, iş tecrübeleri gibi bilgiler anında raporlanabilir. Özlük Yönetimi’nin bir diğer avantajı ise grup veya holding şirketleri arasındaki personel transferlerinde personelin aynı sicil numarası ile kolaylıkla izlenebilmesidir.
Sistem Yönetimi
Kullanıcı bazında yetkilendirme, kullanıcıların sorumluluklarına uygun olarak rol tanımlamaları yapılabilir.
Organizasyon Yönetimi
Kurumların organizasyon yapıları KariyerPro sistemi üzerinden detaylı bir şekilde tanımlanabilir. İşletme, bölüm gibi ayrımlardan kadro listelerine ulaşılabilir, çalışanların unvanları ve iş tanımları görüntülenebilir ve organizasyon şeması alınabilir.
İzin Yönetimi
İnsan Kaynakları’nın iş yükünün büyük bir kısmını oluşturan izin yönetimini online hale getiriyoruz. İzin talep/onay süreçlerini, çalışanların izin bakiyelerini, hak edişlerini ve tüm izin kayıtlarını izin modülümüz ile görüntüleyebilir, takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
Eğitim Yönetimi
Tüm eğitim planlamaları detaylı bir şekilde takip edilebilir, katılımcılara otomatik davet gönderilebilir, eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme formu oluşturma ve katılımcı listesi hazırlanabilir.
Performans Yönetimi
Yapılan performans değerlendirmeleri 360° yöntemiyle gerçekleştirilip yetkinlik, sorumluluk ve hedef kriterleri bazında puanlandırılabilir. Periyodik olarak yapabileceğiniz bu değerlendirmeler kontrol edilebilir, ölçümlenebilir ve raporlanabilir.